Par mums

VESTIENAS PAGASTS atrodas Vidzemes centrālās augstienes visaugstākajā apvidū, Madonas rajona rietumu daļā, 120 km no Rīgas. Pagastu šķērso valsts nozīmes ceļš: Rīga - Ērgļi - Vestiena - Bērzaune - Madona. Teritorija 11 680,5 ha, no buras 8 625 ha aizņem Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus, tajā skaitā 1 355 ha - Gaiziņkalna dabas parka teritorija, kurai ir īpašs vides aizsardzības režīms. No 14. līdz 16. gs. Vestienas, Tolbas un Devēnas muižu novads bija iekļauts Rīgas arhibīskapa teritorijā. Šis novads 1452. gadā nonāca Rīgas virsbīskapa vasaļa E.Tizenhauzena pārvaldījumā. Senos kartogrāfijas materiālos redzams, ka Vestienas muižas vieta bijis lauku nocietinājums - skanste. 18. gs. skanstes vietā izbūvēja vērienīgo Vestienas muižas kompleksu. Aizsarggrāvji tika pārveidoti par gleznainiem dīkiem. No deviņām muižnieku dzimtām, kurām piederēja Vestienas novads, Tizenhauzeni valdīja visilgāk - 168 gadus. Pēdējais Vestienas muižas īpašnieks bija latvietis Rušmanis, kurš to nodedzinātu nopirka pēc 1905. gada un daļēji atjaunoja. Brīvvalsts laikā tajā izvietojās lauksaimniecības skola, tagad pa¬matskola. Vestienas pagasta teritorijā atrodas 21 ezers. Kals - lielākais, dziļākais un salām bagātākais ezers Vestienā. Šī ezera salas ir botāniskais liegums. Kaķīšu (Viestura) ezers ir Vestienas lepnums ar vienreizējiem dabas skatiem un kristāldzidru ūdeni. Ilziņa ezerā ir nirstošās salas, kuras laiku pa laikam uzpeld. Mums blakus atrodas Latvijas lepnums - Gaiziņkalns (311 m v.j.l.) turpat līdzās - Bākūžkalns (268 m). Vestienā atrodami trīs no divpadsmit augstākajiem kalniem Latvijā: Dravēnu (282,7 m), Boķu (276,8 m) un Dēklaiņu (275,8 m) kalni. Pateicoties skaistajiem dabasskatiem, Vestienā ir uzņemtas vairākas Rīgas kinostudijas mākslas filmas. Apskates objekti: Vestienas muižas komplekss ar parku un dīķi, Tolfcas pareizticīgo baznīcas drupas, kapu vārti, Vestienas veco kapu kapliča, botānika, J. Ilstera piemiņas vieta, Vetienas ev.Iut. baznīcas drupas, Vestienas jauno kapu kapliča, Verstes stabs, pasta ēka, estrāde, nirstoša sala Ilziņa ezerā. Taleļas velnakemens, Devēnas muižas parks, korķa koks, velnakmens, piemiņas krusti 2. Pasaules karā kritušajiem leģionāriem, Tolbas muižas drupas, Tolkas dzirnavas, egļu krusta zīme netaisnībā cietušo Vestienas iedzīvotāju piemiņai, Lāčplēša kara ordeņa kavaliera J.Liepiņa kapa vieta.
 
  
 
copyright © 2010 HOTEL*** VESTIENA